Saturday, October 10, 2020

పాశ్చాత్య దేశపు సనాతన ధర్మయోగి - Dr. David Frawley - ( పండిత్ వామదేవ శాస్త్రి ) & Other Western Sadhakas.


కొంతమంది గొప్ప సనాతన ధర్మ యోగులు సాధకులు జన్మత: పాశ్చాత్త్యులైనా   భారత దేశం వైపుకు సహజంగా ఆకర్షించబడి  దశాబ్దాల కాలంగా  సాధన చేస్తున్నారు. వారి జీవితం, వారి ధర్మ నిరతి, సనాతన ధర్మం పట్ల వారి నిబద్ధత, హిందువులపై వారికి ఉన్న ప్రేమ సానుభూతి చాలా గొప్పవి. 

అటువంటి ఆధునిక యోగులలో Dr. David Frawley - ( పండిత్  వామదేవ శాస్త్రి ) గారు ముఖ్యులు. 

ఆయన 1950 లో అమెరికా లో జన్మించారు. బాల్యం నుండే ఆధ్యాత్మికత వైపు ఆకర్షించబడి క్రైస్తవం , కమ్మ్యునిజం , బౌద్ధం, హైందవం .. అన్ని మతాలు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలను  బాగా  పరిశోధించారు. 

జీవుడు, జగత్తు, దేవుడు, మోక్షము, బంధము - వివిధ  మతాలు  ఈ ఐదింటి గురించి  ఏమి ప్రతిపాదిస్తున్నాయి అన్న విషయాన్ని తులనాత్మక అధ్యయనం చేశారు. వారు నిష్పాక్షిక పరిశోధన, సాధన చేసి సనాతన ధర్మం గొప్పతనాన్ని నిర్ద్వంద్వము గా ప్రకటించారు. 

Dr. David Frawley గారు సనాతన ధర్మం ప్రతిపాదించిన   మహా వాక్యాలు - ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ , అయం ఆత్మా బ్రహ్మ , తత్ త్వం అసి , అహం బ్రహ్మా అస్మి - త్రికరణ శుద్ధి గా నమ్మి సాధన చేస్తున్నారు. వేదాలు,  వేదాంగాలు,ఉపనిషత్తులు, శాస్త్ర పురాణాలు, క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశారు. ఆయుర్వేదం పై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. అమెరికాలో వేద మత వ్యాప్తికై విశేష కృషి చేస్తున్నారు. భారత ప్రభుతం చేత పద్మ భూషణ్ అవార్డు పొందారు. (2015). 

A few other prominent western followers of Sanatana Dharma.

  • Smt. Maria Wirth is a German national who is settled in India for the past 38 years and dedicated to the cause of Sanatana Dharma. వారి బ్లాగు లో సరళమైన భాష లో చక్కని వ్యాసాలు  వ్రాస్తున్నారు. 

  • Sri Francois Gautier - A French National Journalist who has settled in India and supporting Hinduism through his talks, writings, exhibitions. 

  • బెల్జియం దేశస్థులైన   Sri  Koenraad Elst - An eminent research scholar in Indic studies and great Historian. He has dedicated his life to debunk the deliberate false history created by leftist anti Hindu distorians -  Romila Thapar  Irfan Habib etc.. 

India and Hindus are indebted to the above eminent sadhakas who have dedicated their lives for defending and spread of Sanatana Dharma. They firmly believe that Sanatana Dharma is the truly pluralistic Dharma which shows the right path for the well being of all living and non living things.

The book ' How I became a Hindu' by Dr.David Frawley chronicles his spiritual journey. This is a very interesting book and gives deep insight into the sincerity and dedication of Dr. Frawley as a Sadhaka.
It is available as download in the net. తప్పక చదవ వలసిన పుస్తకం. 

The book 'Thank you India' by Smt. Maria Wirth is also a very honest book which captures her amazing spiritual journey in India.

We become wonderstruck at the perseverance and painstaking sadhana of the above true followers of Sanatana Dharma. They totally reject the parochial exclusivist religions. 

I regularly follow their writings  through Social Media like Youtube and Twitter.

  ఇతర సాధకులను అవహేళన చేసే వారి గురించి , అటువంటి వారిని ఉద్దేశించి   Dr. David Frawley గారు వ్రాసిన కొన్ని వాక్యాలు .. 
Some Hindus who uncritically fancied themselves
spiritual or enlightened dispensed with human
decency along the way. They indulged in negative
gossip and sought to defame their competition,
even their students who might stand on their own.
It is easy to turn oneself into a guru and then place
one’s behavior beyond scrutiny, focusing on the
faults of others rather than on improving oneself.
But the true Hindu way is one of self-introspection
in which we examine our own faults before casting
a critical eye on others. And it is not the personality
of the other that we should find fault with but
wrong doctrines that distort the soul, which is
good, divine and wonderful in all creatures.


అనేకమంది హిందువులలో సనాతన ధర్మం పట్ల తిరస్కార భావం, ఉదాసీనత ; అన్య సంకుచిత మతాల  మిషనరీలు, ఉగ్రవాదులు, వామపక్ష కుహనా మేధావులు, వక్ర చరిత్ర కారులు హైందవ సమాజానికి, సనాతన ధర్మానికి చేస్తున్న హాని గురించి Dr. David Frawley గారు ఎంతో ఆవేదన చెందుతారు. సనాతన ధర్మం సకల మానవాళికి ఆచరణీయమైన మార్గం అని చాటి చెబుతున్న Dr. David Frawley గారికి ఇతర పాశ్చాత్య దేశ సాధకులకు ప్రణామాలు. ఈ మహనీయుల రచనల ద్వారా, ప్రసంగాలు వినడం ద్వారా భారతీయులకు ఎంతో  మేలు జరుగుతుంది. వారికి మనం సదా కృతజ్ఞులమై ఉండాలి .  🙏🙏🙏