Wednesday, January 23, 2013

ధర్మానికి విరుద్ధం కాని కోరికను నేను --కొన్ని ఆధ్యాత్మిక కబుర్లు


       స్వామి రంగనాథానంద :"Are you growing spiritually? Can you love others? Can you feel oneness with others? Have you attained peace within yourself? And do you radiate it around you? That is called spiritual growth, which is stimulated by meditation inwardly, and by work done in a spirit of service outwardly."
practical vedanta కు ఒక చక్కని నిర్వచనం ఇది.

1990-91 లో స్వామి భగవద్గీత పై రామకృష్ణ మఠం (హైదరాబాదు) లో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చేవారు. అంతగా అర్థం చేసుకోలేక పోయినా అప్పుడప్పుడు వినేవాడిని. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరిన రోజులు. పగలు పనిచేసి అలసిపోయి ఉంటామేమో ఉపన్యాసం మధ్యలో ఆపుకోలేని నిద్ర వచ్చేసేది. మెలకువ వచ్చే సరికి అయిపోయేది

స్వామిగారు వ్రాసిన భగవద్గీత, వివేక చూడామణి ఓ మాదిరిగా చదివాను. ఏకబిగిన, తీవ్రంగానూ ఇప్పటిదాకా ఏ పుస్తకము చదవలేక పోయాను. (exceptions : చదువుకునే ( ??) రోజుల్లో చదివిన యండమూరి మల్లాది నవలలు.)

స్వామి గారి రచనలు చదివితే తప్పక అంతో ఇంతో inspire అవుతాము. (ఎవరి  మానసిక పరిపక్వత ను అనుసరించి వారు ప్రభావితమవుతాము అనుకుంటున్నాను). వారి నిరాడంబరత, ఆలోచనా ఔన్నత్యము జగద్విదితాలు. నిస్వార్థంగా institution building చేయటం స్వామి వివేకానంద నుంచి వారు పుణికి పుచ్చుకున్నారు. 2004 లో పరమ పదించారు.

45 సం: దాటిన తరువాత కొంత ఆద్యాత్మిక చింతన మొదలవ్వటం జరుగుతుంది.

దుష్ట సంస్కారాలు జన్మ జన్మలనుండి పోగుచేసుకోవటం  వల్ల మనసు ధర్మాచరణం కంటే దుర్మార్గంలోకి దూసుకు పోతూ ఉంటుంది (in spite of ourselves). ప్రయత్నపూర్వకంగా మంచిదారి లోకి తెచ్చుకోవాలి. though it is very difficult, it is possible (శాస్త్రం, గురువులు చెప్పిన మాట ప్రకారం).

భగవద్గీతకు ఎన్నో అనువాదాలు ఉన్నాయి. అందులో శిష్ట్లా  సుబ్బారావు గారు వ్రాసిన అనువాదం పామరులకు కూడా అర్థమయ్యే  రీతిలొనూ, ఆకట్టుకునే తీరులోనూ  ఉంటుంది. తితిదే stall లో లభ్యమౌతుంది.

కొన్ని ఆధ్యాత్మిక  పుస్తకాలు time pass కోసం మొదలు పెట్టినా తరువాత ఆసక్తికరంగా మారటం నేను గమనించాను. 

the song celestial continues to be a beacon light to human kind. అందులో ఎన్నో గొప్ప phrases ఉన్నాయి. ఉదా: ధర్మావిరుద్ధో కామోస్మి. : (ధర్మానికి విరుద్ధం కాని కోరికను నేను).

my take on ఆధ్యాత్మిక books : తీవ్రమైన వైరాగ్యం కలవారు మోక్షానికి ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు. మామూలు మనుషులు మరీ సంసారంలో పడి  కొట్టుకుపోకుండా కొంచెం ఆసరాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. సాహితీ పిపాస కలవారు కేవలం భాషా సౌందర్య దృష్టితో చదువుకోవచ్చు. కొంతమంది  bed time sedative గా, soporific ఎయిడ్  గా కూడావాడుకోవ చ్చు. హేతువాదులు విమర్శనా దృష్టితో చదవవచ్చు. అసలు ఏమాత్రం చదివకుండా జీవితం గడిపేయవచ్చు.
 
ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి అనేది  ఒక ఆసక్తికరమైన ఆట వంటిదే. ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినా మళ్ళి మొదలు పెట్టవచ్చు.
 ఎంత దురాచార పరులయినా మంచిమార్గంలోకి రాగల అవకాశం ఉంది. each saint has had a past and every sinner has a future.

ఉబుసుపోక సంగీతకబుర్లు వ్రాసుకునే నేను ఇలా వ్రాయటమంటే అర్థం ఉన్నపళంగా ఆధ్యాత్మికం గా మారిపోయాననికాదు. ఉత్తినే. 

No comments:

Post a Comment